De Nederlandse emigratie was in de jaren na de Tweede Wereldoorlog enorm. Tot ongeveer het begin van de jaren zestig zijn bijna een half miljoen Nederlanders vertrokken naar vooral Canada en de Verenigde Staten en Australië. In een interessante masterscriptie die je hier kan downloaden: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2631931/view , wordt bekeken op welke wijze de overheid en sociale instanties omgingen met de emigratie van de Nederlandse vrouw.

In deze jaren had de Nederlandsche regering te kampen met de grote woningnood en vreesde men voor overbevolking. Het CBS geeft maar liefst 10 miljoen inwoners aan in 1950! De situatie was dus nijpend. Door middel van een actief emigratiebeleid werd de Nederlandse burger aangemoedigd hun lot elders te zoeken. 

De voorlichtingsprogramma’s concentreerden zich vanaf de jaren 50, aldus de scriptie, vooral op de vrouw die zoals het nieuwsblad Het Vaderland schreef: “door haar eigen geaardheid voor problemen van een bijzonder karakter” zou komen te staan. Zij moest dus op de goede weg geholpen worden.

De scriptie beantwoordt de vraag hoe en waarom de Nederlandse vrouw werd voorbereid op de emigratie. Zestig jaar later, terwijl je je laatste voorbereidingen voor je eigen emigratie treft, misschien interessant om te lezen …

foto van Suzy Hazelwood via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads