“Veranderend Nederland” is een doorlopend onderzoek dat elke vijf jaar door het CBS wordt gedaan. Voor dit grootschalige onderzoek nodigt CBS Nederlanders uit om vragen te beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen die allen invloed hebben op de levenskwaliteit in het land. Wat vindt de Nederlander over de huidige levenskwaliteit?

Vertrouwen in de samenleving, criminaliteit, vertrouwen in elkaar … Met de antwoorden op de vragen over deze en andere onderwerpen schrijft het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, rapporten die aan de Eerste en Tweede Kamer worden voorgelegd. Volgens hun eigen website doen ze dit “gevraagd en ongevraagd” dus het zijn geen lokkertjes voor de kiezers in vekiezingstijd.

Het onderzoek wordt al sinds 1975 uitgevoerd. De verzamelde data worden verwerkt in statistieken en de rapporten van het SCP worden gebruikt door de overheid om het beleid op af te stemmen.

Hoe denk jij over de Nederlandse samenleving?  Is jouw mening over de Nederlandse samenleving in de afgelopen vijf jaar veranderd? Ten goede? Misschien is het eind van het jaar een goed moment om hier weer goed over na te denken. Het bedenken van onze goede voornemens komt er weer aan …

Foto van Lukas via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads