Vandaag hebben we het over een van onze favoriete databases: de Erasmus Happiness Economics Research Organization: EHERO. JE raadt het al: aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam worden heel veel gegevens verzameld over wat ons als mens gelukkig maakt. Subjectief gezien dan. 

Aan de Erasmus is de faculteit van sociologie in 1980 een ambitieus project begonnen: het meten van menselijk geluk. Dikke publicaties volgden die vanaf 1998 op de website van de universiteit terug te vinden waren. Volgens de website is het doel “beter geïnformeerde keuzes te bevorderen”.

Hoe lang mensen in een land leven kunnen we terugzoeken op de website van het CBS. In Nederland is dat natuurlijk lekker lang. Maar op het punt van welvaart dat Nederland heeft bereikt, rijst voor velen de vraag: hoe gelukkig zijn we in dit rijke landje? 

Hoe belangrijk is vrije tijd? Hoe belangrijk is ruimte? Wat goed is voor de samenleving is niet altijd goed voor individuele burgers, denk aan volledige arbeidsparticipatie. Dit werkt niet voor iedereen. 

Morgen bekijken we de top-10 van gelukkigste landen ter wereld…

Foto van Porapak Apichodilok via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads