Het aantal emigranten trekt weer flink aan. Eerder berichtten wij dat in 2020 en 2021 er meer in Nederland geboren personen terugkeerden dan er vertrokken, maar dat beeld is in de eerste zes maanden van dit jaar gekanteld.

Het aantal in Nederland geboren inwoners nam flink af tijdens de eerste coronagolf, waardoor het migratiesaldo in 2020 en 2021 positief was: er emigreerden minder in Nederland geboren migranten dan er terugkwamen. Volgens cijfers van het CBS is inmiddels is het aantal vertrekkers weer groter dan het aantal dat weer terugkeert. In de eerste helft van 2022 vertrokken per saldo 7 duizend inwoners die in Nederland zijn geboren, ruim 3,5 keer zoveel als in dezelfde periode van 2021. Waarheen deze mensen vooral vertrokken wordt (nog) niet vermeld, maar afgaand op websitecijfers van grenzenloos.nl zijn met name Zweden, Hongarije en Spanje in trek. België en Duitsland zijn al jaren de koplopers, wellicht is dit nu aan het veranderen.

Bron: cbs

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads