Volgens het CBS gaat de Nederlandse bevolking sterk toenemen. De grootste oorzaken voor de toename zijn de hogere levensverwachting en de migratie.

Waar het inwoneraantal in 2021 reeds een sterke groei doormaakte, kwamen er dit jaar bijna 300.000 mensen bij in Nederland. Het grootste aandeel is natuurlijk gevormd door de Oekraïnse vluchtelingen. Ook is er sprake van een hogere instroom van asielzoekers uit Afghanistan en Syrië.

Het CBS verwacht dat de Nederlandse bevolking al in 2024 de 18 miljoen zal bereiken. Tien jaar later zouden daar, volgens de verwachtingen, maar liefst een miljoen mensen bij komen. Vooral jongere vrouwen die naar Nederland zijn gekomen zullen kunnen gaan zorgen voor een hoger geboortecijfer. 

Het aantal 65-plussers zal ook sterk toenemen: de geboortegolf van de jaren zestig en de toenemende levensverwachting zullen voor een verdubbeling zorgen.Dit heeft een groot gevolg voor de sociale zekerheid: de financiële druk om ons sociale zekerheidsstelsel in stand te houden wordt groter (en groter). Ook heeft de vergrijzing invloed op het aantal openstaande vacatures en de groeiende woningnood.

Voor velen zijn dit redenen om erover na te denken wat meer ruimte op te zoeken …

Foto van Davi Pimentel via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads