Toegelaten worden in Canada is niet bepaald gemakkelijk. Zowel de Canadese federale regering als de verschillende provinciale regeringen hebben een vinger in de pap als het gaat om immigratie in Canada.

Er zijn zo ongeveer 100 verschillende programma’s beschikbaar waaronder men in Canada toegelaten zou kunnen worden, dit is dus inclusief de wel zeer gevarieerde categorieën die de verschillende provincies, vaak met elkaar concurrerend, hebben opgesteld.

Voor bepaalde beroepsgroepen en gespecialiseerde werknemers geldt een min of meer gestroomlijnd toelatingsbeleid. Daarvoor zijn classificaties in het leven geroepen met aantrekkelijk klinkende omschrijvingen zoals de Federal Skilled Worker Programme en het Provincial Nominee Programme of het Federal Self-Employed Programme.

Opvallend is voorts dat de provincie Quebec enkele sterk wervende classificaties naar voren brengt: Het Quebec Skilled Worker programme en de Quebec Experience Class.

Er zijn ook verschillende gezins- en familieherenigingsprogramma’s (family sponsorship) waar men eventueel voor in aanmerking kan komen.

De regels voor de verschillende classificaties veranderen continu. Bovendien zijn er interne quota waar men ineens aan tornt – zodat het vaak onduidelijk is waar men terecht kan of niet. Dat de regels telkens veranderen, maakt het moeilijk zich in te stellen op de meest waarschijnlijk succesvolle categorie. Bovendien zijn er tussenoplossingen zoals TRP (Temporary Residency Permit) waar men eventueel zijn voordeel mee kan doen.

Ofschoon de verschillende provincies kandidaten kunnen aandragen voor immigratie, blijft het een federale kwestie, waar de uiteindelijke beslissing toch blijft vallen. Zo moet men altijd voldoen aan een antecedentenonderzoek (criminaliteit) alsmede een gezondheidsonderzoek (om te voorkomen dat men te veel ten laste zal komen van het Canadese openbare zorgsysteem).

Een relatief nieuwe manier om toegang tot Canada te krijgen is om eerst te gaan studeren aan een Canadese instelling voor hoger onderwijs (zoals een universiteit). Dat is geen goedkope oplossing maar men kan dan wel een Canada Study Permit krijgen en dan is het zelfs toegestaan om te werken tijdens de studieperiode, die dan officieel 90 dagen na de studiebeëindiging wordt afgesloten.

Veel studenten vinden echter op deze manier een ingang in het Canadese immigratiesysteem, te beginnen met een PGWP (Post graduation work permit). Dat kan drie jaar lang. Daarna past men dan waarschijnlijk in een Canadian Experience Class welke permanent is.

Het is geen wonder dat emigratie naar Canada gezien wordt als een groot struikelblok. Met zoveel categorieën is het ook moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

Tekst: © Menno van Driel – https://menno.ca
Foto’s: Chris Robert en  Sandro Schuh 

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads