Noord-Ierland heeft een historische demografische verandering doorgemaakt. De laatste census laat zien dat voor het eerst in het 101-jarige bestaan van de republiek de katholieken in de meerderheid zijn. Vooral politiek kan dit grote gevolgen hebben.

De daling in het percentage protestanten is grotendeels te verklaren door een grotere protestantse vergrijzing en minder door een groeiende katholieke bevolking. Opvallend is echter dat slechts 29% zegt zich “alleen Iers” te voelen. Meer mensen voelen zich Noord-Iers en nemen afstand van de traditionele Ierse en Britse tweedeling.

Het katholieke Sinn Féin dat in mei de verkiezingen heeft gewonnen, een andere historische gebeurtenis dit jaar in Noord-Ierland, zal zich gesterkt voelen en hun wens voor een referendum over een verenigd Ierland versterken.

Ook heeft de winst van Sinn Féin het probleem van de grens met Ierland, dat in de EU zit en Noord-Ierland dat na de Brexit niet meer in de EU zit, verscherpt. Het lijkt erop dat Noord-Ierland wederom politieke woelige tijden tegemoet gaat.

Foto van Steven Hylands via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads