Uit onderzoek is wederom gebleken dat Nederlanders – in vergelijking met de rest van de wereldbevolking – een tamelijk gelukkig en tevreden volkje zijn.

‘Ben je gelukkig?’ is een bedrieglijk complexe vraag om zowel te stellen als te beantwoorden. Het is algemeen bekend dat het hebben van voldoende geld om in behoeften en wensen te voorzien kan helpen een relatief gelukkig en comfortabel leven te leiden – en recent onderzoek toont aan dat deze relatie ook kan toenemen naarmate het inkomensniveau stijgt.

Er is echter veel meer dan dat. Geluksniveaus zijn niet alleen afhankelijk van financiële zekerheid, maar ook van een bredere perceptie van iemands sociale steun, persoonlijke vrijheid en meer.

Het World Happiness Report meet de gemiddelde scores van 149 landen tussen 2018-2020, om te ontdekken welke landen het gelukkigst of het ongelukkigst waren.

Hoe wordt geluk gemeten?
Laten we eerst eens kijken naar de factoren die worden gebruikt om het geluksniveau in de wereld te berekenen. Enkele duidelijke indicatoren zijn gezondheid en welvaart, beide maatstaven die wereldwijd gestaag toenemen. Het rapport houdt hier rekening mee en weegt het BBP per hoofd van de bevolking en de levensverwachting bij de geboorte mee in de scores.

Het rapport kijkt ook naar meer immateriële aspecten en verzamelt enquêtereacties rond:

  • Sociale steun
  • Vrijheid om levenskeuzes te maken
  • Vrijgevigheid
  • Percepties van corruptie bij de overheid/bedrijven
  • Positieve of negatieve affecten (recente ervaring van emoties)

De minst gelukkige mensen op aarde zijn – geen verassing – Afghanen met een geluksscore van slechts 2,5.

Het geluksgevoel in Nederland wordt beoordeeld met een 7,5 en dat iruim meer dan het gemiddelde in Europa (6,4). Allen Finnen (meest gelukkig – ook wereldwijd – met een 7,8), Denen (7,6) en Zwitsers (7,6) zijn blijkbaar nog net een tikkie gelukkiger dan Nederlanders. Mensen in de Oekraïne zijn de minst gelukkige Europeanen.

Bron: visualcapitalist.com

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads