De oorzaken van deze daling zijn meervoudig en grotendeels economisch van aard. Na een langdurige periode van lage rente en een gebrek aan woningaanbod, waarin de prijzen stegen, heeft de Zweedse woningmarkt recentelijk te maken gehad met renteverhogingen als reactie op stijgende inflatie. Deze renteverhogingen hebben de kosten voor hypotheken verhoogd, wat direct invloed heeft op de vraag naar huizen. Bovendien ziet Zweden een algemene economische vertraging, met een verwachte stijging van de werkloosheid en een daling van de beschikbare inkomens, wat de koopkracht verder onder druk zet. Deze combinatie van hogere levenskosten, toenemende leningskosten en economische onzekerheid heeft geleid tot de genoemde afname van de huizenprijzen​ (The future of trading en Nordea)​.

De hoge schuldniveaus van Zweedse huishoudens, vaak gefinancierd met variabele of kortlopende vaste rentetarieven, maken huiseigenaren bijzonder gevoelig voor deze rentestijgingen. Wijzigingen in de rentestanden hebben daardoor snel invloed op de financiële situatie van huiseigenaren​ (Bond Vigilantes)​. Deze factoren samen vormen de kern van de huidige neerwaartse druk op de Zweedse huizenmarkt.

Andere Scandinavische landen
De huizenmarkt in Zweden, gekenmerkt door de genoemde daling van 2.9% in het vierde kwartaal van 2023, vormt een contrast met de trends in andere Scandinavische landen. In Denemarken heeft de huizenmarkt ook te maken met uitdagingen, waarbij de huizenprijzen in 2023 te maken hadden met een daling als gevolg van snel stijgende rentetarieven. Deze dalende trend wordt verwacht aan te houden tot in 2024, hoewel de markt vanuit een sterke uitgangspositie start​ (Nordea)​.

Noorwegen vertoont daarentegen een veerkrachtigere markt. Ondanks voorspellingen dat stijgende rentetarieven en economische onzekerheid de huizenmarkt zouden afkoelen, bleven de prijzen stijgen, met name vanwege het beperkte aanbod op de markt, wat leidde tot een sterke prijsgroei in maart 2023, de sterkste sinds 2016​ (NewsinEnglish)​.

In Finland, vergelijkbaar met Zweden, bleef de huizenmarkt onder druk staan door stijgende rentetarieven en een worstelende economie, wat leidde tot een gematigde prijsstijging van oude woningen gedurende het jaar tot het derde kwartaal van 2023​ (Nordea)​.

Deze dynamiek illustreert hoe lokale economische beleidsmaatregelen, inflatie en rentestanden aanzienlijk kunnen verschillen tussen de Noordse landen en daardoor een uiteenlopende impact kunnen hebben op hun respectievelijke huizenmarkten.

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze nieuwste uitgaves

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads