Het doel van een emigratie naar Canada is om officieel ingezetene te worden. Dat gaat niet zomaar. Je kunt dus niet even het vliegtuig naar de een of andere Canadese stad pakken en bij de douane aangeven dat je vanaf nu in Canada zult blijven. Doe je dat wel zo, dan word je geheid op het eerste en beste vliegtuig retour gezet.

Men moet toestemming tot immigratie eerst aanvragen. De procedure daarvoor kan langdurig, kostbaar en ingewikkeld zijn. Een aanvrage tot immigratie wordt ook lang niet altijd ingewilligd. Velen melden zich en een beperkt aantal wordt uiteindelijk in Canada toegelaten.

Als men dan uiteindelijk inreist in Canada, wordt men ingezetene. Als officiële inwoner (immigrant) heb je haast alle rechten en plichten van een geboren en getogen Canadees. Je bent echter niet zomaar één twee drie een Canadees.

Het duurt dan weer jaren voordat men daarvoor zelfs maar in aanmerking komt – en ook dan weer is dat niet een automatische procedure maar iets dat aangevraagd moet worden en behoorlijk lang kan duren.

De eerste jaren dat je in Canada woont, ben je dus nog gewoon staatsburger van je land van afkomst, laten we aannemen hier dat dat Nederland is. Dat geeft verder niks, want met je permanent resident status zit je op zich goed. Je vraagt een Canadees “burgerservicenummer” (BSN) aan en dat krijg je ook al snel toegezonden (Social Insurance Number). Daarmee kun je al veel doen: naar de bank, naar school, naar de belastingdienst – eigenlijk alles wat je als burger ook zou kunnen.

Er ontstaat echter een potentieel probleem wanneer je Canada verlaat, bijvoorbeeld op een vakantiereis of een zakenreis. Bij terugkomst aan de Canadese grens moet je dan bewijzen dat je Canada in mag. Daarvoor gebruikt een Canadees zijn paspoort maar als permanent resident kun je die niet krijgen, dus heeft men daartoe een ander document in het leven geroepen: De PRC, oftewel de Permanent Resident Card.

Zodra je officieel permanent resident bent geworden, gaan er enkele klokken lopen.

  • De ene klok geeft aan hoe lang je moet wachten voordat je een aanvrage kunt indienen om Canadees staatsburger te worden.
  • De andere klok houdt bij hoe lang je je buiten Canada hebt opgehouden.
    Je moet ten minste 1095 dagen gedurende de afgelopen vijf jaar in Canada hebben gewoond om in aanmerking te komen voor het Canadees staatsburgerschap. Hoe die termijn precies wordt berekend, verandert af en toe.

Je kunt je permanent resident status verliezen als je meer dan twee jaar in een periode van vijf jaar buiten Canada hebt doorgebracht. Hoe dit bepaald wordt, is een beetje vaag. We nemen aan dat het met moderne computertechnologie niet meer lastig is om bij te houden wie zich waar bevindt, temeer daar Canada’s grenzen vrij intensief bewaakt worden.

Het is zodoende wel degelijk mogelijk de permanent resident status te verliezen. Dan moet je opnieuw een aanvrage doen om te “mogen” immigreren hetgeen een tweede keer wel eens heel bezwaarlijk zou kunnen wezen. Een situatie dus die je maar beter kunt voorkomen.

Tekst: menno.ca
Foto door Andre Furtado via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads