Of u nu op de vlucht bent voor de Nederlandse fiscus of het onvoorspelbare klimaat in Nederland, Curaçao kan voor u het alternatief zijn. Curaçao op 9 uur vliegen van Amsterdam, combineert een aantrekkelijk fiscaal klimaat met tropische temperaturen, een aangename passaat wind,  blauwe luchten en de intens blauwe kleuren van de Caribische Zee.

Willemstad met haar veelkleurige koloniale en bijzondere gebouwen prijkt sinds 1988 op de Unesco lijst van het werelderfgoed. De stad straalt een bijzondere sfeer uit. 

De Sint Anna Baai verdeelt Willemstad in twee stadsdelen: Punda en Otra-banda. Punda is het oudste gedeelte dat gebouwd is rond Fort Amsterdam. Otrabanda kwam pas tot ontwikkeling toen Punda was volgebouwd. Otra-banda werd niet ommuurd en de kavels waren hier in het begin aanmerkelijk groter dan in Punda. Na de afschaffing van de slavernij ging deze ruimte geheel verloren omdat de bevrijde slaven naar de stad trokken en tussen de bestaande bebouwing kleine huisjes  neerzetten.

Otrabanda verpauperde in de loop van de vorige eeuw en lag er decennia lang als een puinhoop bij. Huizen zonder daken, geen elektriciteit, geen water of verharde wegen. Mensen woonden in hutjes, waar ongedierte en ratten welig tierden. Voor toeristen was dit gedeelte van Willemstad een “no-go area”.

De Nederlandse zakenman Jacob Gelt Dekker zag in dit stadsdeel kansen en kocht verwaarloosde pandjes en stukken grond op. Inmiddels is Otrabanda in Antilliaanse stijl gerenoveerd. Kura Hulanda (een bijzonder hotelcomplex)  en het in oude luister herstelde Riffort met winkeltjes, restaurants, appartementen en kantoren en de Renaissance Mall, vormen het nieuwe gezicht van Otrabanda. Door deze en andere renovaties heeft Otrabanda een geheel nieuw elan gekregen, waar het goed toeven is.

Overweegt u vestiging op Curaçao, dan zal integratie hier gemakkelijker verlopen dan in landen als Portugal, Spanje, Frankrijk of Italië, waar de taal vaak een barrière is. Het werk- en levenstempo van een westerling zal in een tropisch klimaat echter wel behoorlijk moeten worden bijgesteld.

Hoewel de lokale bevolking Papiaments met elkaar spreekt is Nederlands de officiële taal op Curaçao.  Ook in het onderwijs is Nederlands de hoofdtaal In tegenstelling tot het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten, waar de moedertaal van het overgrote deel van de inwoners Engels is.

Ook in de supermarkten vindt u een afspiegeling van de Curaçaose smelt-kroes. Lokale, Zuid-Amerikaanse en Nederlandse produkten staan gebroe-derlijk naast elkaar in de schappen. Enkele bekende Nederlandse vestigingen op Curaçao ( Brugman Keukens, Bruna, Jamin, Blokker, DA, Albert Heijn) geven u het gevoel dat u gewoon in Nederland bent, maar dan in de tropen. Ook straatnamen en wijken hebben vaak een Nederlandse aanduiding.

Niet alleen onder toeristen en pensionado’s is Curaçao populair, maar ook onder Nederlandse studenten die op Curaçao stage lopen. Per jaar combineren ca. 1200 studenten het nuttige van een  “internationale” stage met het aangename leven in het Caribisch gebied. 

Aankoop van een tweede huis op Curaçao

Als Nederlander heeft u het recht om op Curaçao zonder belemmeringen en vergunningen een (vakantie)woning te kopen. Het permanent vestigen op Curaçao is echter wel aan voorwaarden verbonden.

Aangezien Curaçao onder hetzelfde rechtssysteem valt als Nederland verschilt een huis kopen niet zo veel van de Nederlandse situatie. De wettelijke regeling ten aanzien van overdracht van onroerende zaken is identiek aan de Nederlandse situatie.

De overdrachtsbelasting bedraagt 4% over de Leggerwaarde van het onroerend goed (De leggerwaarde is een document van de overheid waarop de waardebepaling van de Ontvanger der Belasting van het verkochte onroerend goed vermeld staat)

  • Naast de overdrachtsbelasting bent u makelaarscourtage verschuldigd (als u tenminste een makelaar inschakelt).
  • Voor de notaris gelden vaste tarieven. 
  • Houdt er rekening mee dat de makelaarscourtage en de notariskosten vermeerderd worden met  6% omzetbelasting.
  • Stage en werken op Curaçao en de Verklaring van Rechtswege
  • Als u op Curaçao wilt werken of stage wilt lopen dan heeft u een Verklaring van Rechtswege nodig (een beetje te vergelijken met een verblijfs- en werkvergunning)
  • Alle communicatie over een aanvraag en Verklaring van Rechtswege loopt via de Toelatingsorganisatie Curaçao.

Voortaan kunnen de Verklaring Niet van Toepassing en de Verklaring van Rechtswege ook online worden aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao. Voor het online indienen van een aanvraag dient u over een persoonlijk e-mailadres te beschikken en een account aan te maken op www.immigrationcur.org

Curaçao als belastingparadijs

Curaçao stond decennia lang bekend als een belastingparadijs. Alle zich zelf respecterende accountantskantoren, belastingadviseurs, trustkantoren en private-banks hadden op Curaçao wel een kantoor om de rijken der aarden van een gunstig fiscaal advies te voorzien met als doel zo weinig mogelijk of liefst geen belasting te betalen.

Niet verwonderlijk dat vele bekende nationale en internationale bedrijven, topsporters en andere vermogenden wel een adres op Curaçao hadden. Een brievenbus-adres wel te verstaan. Door onder meer de Panama Papers is dat de laatste jaren aanzienlijk veranderd en staat Curaçao als belastingparadijs internationaal behoorlijk onder druk.

Anti-misbruik bepalingen, nieuwe belastingverdragen en aanpassing van fiscale regelingen hebben er voor gezorgd, dat Curaçao haar status als belastingparadijs aan het verliezen is. 

Aangezien de juridische en fiscale infrastructuur nog grotendeels in takt is en vanwege de gunstige ligging van Curaçao zie je nu een verschuiving van grote institutionele organisaties die uit waren op belastingvoordelen naar kleine ondernemingen die Curaçao gebruiken als handelscentrum tussen Noord- en Zuid Amerika, Azië en Europa.

Penshonado regeling

Curaçao stond ook bekend om haar fiscaal gunstige penshonado regeling. Gepensioneerden met wat vermogen en een goed pensioen vestigden zich op dit tropisch stukje Nederland en konden zo profiteren van een uiterst gunstig belastingregime.

Voor Caribisch Nederland is de penshonado regeling komen te vervallen per 1 januari 2011.

Voor Curaçao bestaat de penshonado regeling nog wel, maar vanwege de invoering van de nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao (BRNC) per 1 januari 2016 is  de penshonado regeling voor Curaçao een stuk minder aantrekkelijk geworden.

Voorwaarden penshonado regeling

Om in aanmerking te komen voor de penshonado regeling op Curaçao moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

De Belastingdienst te Curaçao beslist uiteindelijk of de penshonadostatus wordt toegekend of niet. Om recht te hebben op toepassing van de penshonadoregeling moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

■       De penshonado dient over een geldige verblijfsvergunning te beschikken;

■       De penshonado dient over een eigen woning op Curaçao te beschikken. Deze woning mag niet worden verhuurd en moet op het tijdstip van verkrijging een waarde hebben van minstens  ANG 450.000 (ca. € 220.000)

■       De penshonado dient voorafgaand aan de komst naar Curaçao minstens 5 jaar in het buitenland te hebben gewoond;

■       De penshonado dient minimaal 50 jaar te oud te zijn;

■       De penshonado dient zich binnen 2 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister bij de Belastingdienst te Curaçao aan te melden met het verzoek om toepassing van deze regeling;

■       De penshonado dient binnen 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister een woning in eigen gebruik te hebben genomen;

■       De penshonado of zijn/ haar echtgeno(o)te mag niet gaan werken op Curaçao (hoewel hierop enkele uitzonderingen zijn gemaakt).

Als u onder de voorwaarden van de penshonadoregeling valt, dan komt u als  nieuwe inwoner van Curaçao in aanmerking voor een belastingtarief van slechts 10% over  uit het buitenland afkomstige, belastbare inkomen. Voorwaarde is wel, dat dit inkomen moet zijn toegewezen aan Curaçao.

Onder het oude belastingverdrag met Nederland werden Nederlandse   pensioeninkomsten en AOW-uitkeringen toegewezen aan het woonland (in dit geval Curaçao), met uitzondering van ambtenarenpensioenen (zoals bijvoorbeeld een ABP=pensioen).

Onder de nieuwe (Belastingregeling Nederland-Curaçao = BRNC) dat per 1 januari 2016 van kracht is geworden, is deze toewijzing veranderd.

Onder het nieuwe verdrag geldt het volgende:

  • In principe blijft het heffingsrecht over pensioen als hoofdregel toegewezen aan het woonland (= Curaçao), maar het bronland (= Nederland) heeft  nu het recht om 15% te heffen.
  • AOW-uitkeringen zijn onder het nieuwe verdrag in voortaan volledig belast in het bronland (=Nederland).
  • Overheidspensioenen blijven volledig belast in het bronland (= Nederland).
  • Voor lijfrente-uitkeringen geldt hetzelfde als voor pensioenen: De uitkering wordt toegewezen aan Curaçao, maar Nederland krijgt het recht om als eerste een heffing van 15% toe te passen.

Kortom de penshonado-regeling is behoorlijk uitgekleed. Het fiscale klimaat is misschien wat minder aantrekkelijk geworden, maar het Caribische klimaat blijft natuurlijk fantastisch.

Tekst Peter Gillissen – Guide Lines

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads