Gaat u voor kortere of langere tijd naar het buitenland? En heeft u een uitkering van UWV? Dan is het in veel gevallen mogelijk dat u uw uitkering meeneemt. Of dit ook voor u geldt, hangt ervan af naar welk land u gaat. Het hangt er ook van af of u daar gaat wonen of er kort verblijft. Ook is het van belang welke uitkering u heeft. Nederland heeft namelijk niet met elk land dezelfde afspraken gemaakt over sociale zekerheid.


Nederland heeft met veel landen afspraken over sociale zekerheid. Niet met elk land zijn deze afspraken hetzelfde. Of u uw uitkering kunt meenemen, hangt daarom af van het land waar u heen wilt en welke afspraken er gelden.

Er zijn verschillende soorten verdragen en afspraken:

Economische Ruimte
De landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER, te weten Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) en Zwitserland houden zich aan de afspraken (verordeningen) die zij met elkaar hebben gemaakt over de sociale zekerheid.
Met een aantal landen heeft Nederland een verdrag gesloten op het gebied van sociale verzekeringen.

Dit zijn de verdragslanden:
Australië**
Bosnië-Herzegovina
Canada**
Chili**
Egypte*

India**
Israël
Japan**
Kaapverdië
Macedonië
Marokko
Montenegro
Nieuw-Zeeland**
Servië
Tunesië
Turkije
Verenigde Staten/*
Zuid-Korea****

** De verdragen met deze landen hebben geen regels over werkloosheid en ziekte. Voor werkloosheid en ziekte in deze landen gelden dezelfde regels als in niet-verdragslanden.

*** In de verdragen met deze landen gelden de afspraken over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft of die van het verdragsland.

**** In het verdrag met deze landen staat alleen een hoofdstuk dat aangeeft welke wetgeving in bepaalde situaties geldt (de Nederlandse wetgeving of de wetgeving van het verdragsland). Informatie hierover kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Landen waar geen afspraken mee zijn
Er zijn ook landen waar Nederland géén afspraken mee heeft over sociale zekerheid. Dit zijn alle landen die niet in een van bovenstaande categorieën zitten. We noemen dit de niet-verdragslanden.

Afspraken over belasting
Naast afspraken over sociale zekerheid heeft Nederland met een aantal landen een belastingverdrag afgesloten. Dit houdt in dat er afspraken zijn over in welk land u belasting moet betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belasting Telefoon Buitenland.

Afspraken over toeslag
Krijgt u een toeslag van UWV en gaat u naar het buitenland? Dan kunt u de toeslag houden in de volgende situaties:
• U gaat naar een land waarmee Nederland hierover afspraken heeft gemaakt.
• U woont in Nederland en verblijft in het buitenland.

Bron: uwv.nl

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads