Deze zomer hielden wij de Emigratie Enquête 2021. Ruim driehonderd potentiële emigranten namen de moeite om de vragenlijkst in te vullen. Meest in het hoogspringende uitkomst: emigranten laten hun plannen niet stoppen door de coronacrisis!

De helft binnen twee jaar weg?
Van alle geënquêteerden gaf 49% aan binnen 2 jaar het land te willen verlaten. 27% denkt daar langer voor nodig te hebben, terwijl 17% nog sterk twijfelt. 5% zou wel heel graag willen, maar gaat het waarschijnlijk toch niet doen. De overige 1% zegt absoluut hier te willen blijven.

Covid-19 maakt vastbeslotener
De coronacrisis heeft slechts 6% aan het twijfelen gebracht, terwijl bijna een kwart (23%) van de ondervraagden aangeeft nog vastbeslotener te zijn om de emigratie door te zetten. Voor tweederde (67%) heeft corona geen enkele invloed gehad op de emigratiewens, terwijl 3% door de coronacisis gewisseld is van het land dat men in gedachten had.

Redenen om te vertrekken
De huidige mentaliteit en heersende cultuur in Nederland is voor 61% een reden om te willen emigreren. 59% geeft aan dat de drukte en overbevolking in dit land een sterke reden is om weg te willen. Het Nederlandse weer en klimaat (32%) en de uitdaging en avontuur (36%) worden beduidend minder vaak genoemd. In nog mindere mate worden andere argumenten ingevuld (de liefde, regelgeving, natuur).

Geluksgevoel een 7min
De potentiële landverhuizers geven hun geluksgevoel in Nederland gemiddeld een 6,9. Slechts 15% van de ondervraagden waardeert het leven in Nederland met een 8 of meer. Maar liefst 38% geeft het eigen gevoel van geluk in Nederland een onvoldoende (een 5 of minder).

Emigratiewens vaak al lang aanwezig
De wens om te verhuizen naar het buitenland is bij de meesten al een tijd aanwezig. 63% geeft aan die wens al meer dan vijf jaar te hebben. Bij 21% speelt het idee tussen de drie en de vijf jaar, terwijl 14% vorig jaar met de gedachte is gaan spelen. Bij de overige 2% is het plan dit jaar opgekomen.

Nog niet iedereen is klaar om te gaan
Een emigratie vergt een gedegen voorbereiding. Slechts 12% van de ondervraagden geeft aan klaar voor vertrek te zijn, naast 15% die aangeeft al redelijk ver te zijn in het proces van voorbereiding. Meer dan de helft (51%) is nog niet of nauwelijks begonnen met de voorbereidingen. Voor hen is het vooralsnog een droom die nog geconcretiseerd moet worden.

Voorbereiden op diverse manieren
Informatie op internet wordt door 75% genoemd als hulp bij de voorbereiding. 51% leest boeken over emigratie. Een kwart kijkt series en YouTube-filmpjes over bepaalde landen. Daarnaast worden beurzen en bezoeken op locatie vaak genoemd als belangrijke manieren om een emigratie voor te bereiden. Negen van de tien ondervraagden geeft aan dat er voldoende tot veel informatie te vinden is. De overige 10% is van mening dat er te weinig of slechts verouderde informatie te vinden is.

Zweden en Spanje populair
Zweden en Spanje worden het vaakst genoemd als droomland om naartoe te verhuizen, op afstand gevold door Portugal en Frankrijk. Opvallend is dat België en Duitsland (al jaren de twee populairste bestemmingenbij emigranten) weinig naar voren komen in deze enquête.

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads