Brexit vertoonde een complex en tumultueus pad naar de uiteindelijke uittreding van het VK uit de EU, wat heeft geleid tot belangrijke veranderingen in de manier waarop EU-burgers naar het VK kunnen migreren. Wat eens een proces van vrij verkeer was, is nu vervangen door een strikt gereguleerd immigratiesysteem. Dit nieuwe systeem brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor degenen die de overstap willen maken, en vraagt om een grondig begrip en aanpassing aan de nieuwe regels.

Einde van vrij verkeer
Voor Brexit konden EU-burgers vrijelijk naar en werken in het VK verhuizen zonder visa of andere vergunningen. Sinds 1 januari 2021 moeten EU-burgers die naar het VK willen verhuizen echter aan dezelfde immigratievoorwaarden voldoen als burgers van buiten de EU, wat nogal een verandering is die met veel bureaucratische regels is doorspekt. Zomaar je koffers pakken, je uitschrijven in Nederland en je inschrijven in het VK is er niet meer bij.

Het puntengebaseerde immigratiesysteem
Het VK heeft een puntengebaseerd immigratiesysteem ingevoerd, waarin aanvragers punten verdienen op basis van specifieke vaardigheden, salarisniveaus, en een baanaanbod van een erkende werkgever. Dit systeem kan het voor minder gespecialiseerde werknemers moeilijker maken om in aanmerking te komen voor een visum.

Werk- en studievisa
EU-studenten die in het VK willen studeren, moeten nu voldoen aan striktere vereisten, waaronder hogere onderwijskosten en het aantonen van voldoende financiële middelen. Werkzoekenden moeten eveneens een werkgever vinden die bereid is een sponsorlicentie aan te bieden en die aan kan tonen dat de baan niet door een lokale werknemer kan worden vervuld.

Gezondheidszorgtoegang
Voor Brexit hadden EU-burgers recht op gratis gezondheidszorg via de National Health Service (NHS). Nu moeten zij bewijzen dat zij in het VK werken, studeren of zelfstandig financieel kunnen bijdragen om hiervan gebruik te maken.

Verblijfsrechten en -status
EU-burgers die al in het VK woonden voor Brexit konden zich aanmelden voor de “settled status”, waarmee ze konden blijven na de overgangsperiode. Nieuwe migranten hebben deze optie niet en moeten een duidelijk immigratietraject volgen, wat leidt tot meer bureaucratie en onzekerheid.

Sociale zekerheid en pensioenen
Er zijn ook veranderingen in hoe sociale zekerheid en pensioenen worden geregeld voor EU-burgers in het VK. Deze burgers moeten nu voldoen aan specifieke criteria om in aanmerking te komen voor bepaalde sociale voordelen en pensioenrechten, wat eerder automatisch was geregeld binnen de EU.

Wie wil emigreren naar het VK heeft al met al dus een flink portie extra huiswerk om te maken alvorens de stap gezet kan worden. Gebruik deze link voor gedetailleerde informatie over het hele proces.

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads