Het CBS vertelt ons dat de levensverwachting in Nederland weliswaar en uiteraard is toegenomen de afgelopen 50 jaar voor zowel mannen als vrouwen  maar deze toename is lager dan in de meeste Europese landen. Vooral voor Nederlandse vrouwen stagneerde de levensverwachting terwijl het gemiddelde in Europa gestaag bleef stijgen.

Interessant en licht verontrustend is te kijken naar de gezonde levensverwachting: we leven wel beduidend langer dan vroeger maar doen we dat ook in goede gezondheid? De gezonde levensverwachting geeft het verwachte aantal levensjaren zonder beperkingen als gevolg van een gezondheidsprobleem.

Nederlandse mannen en vrouwen rapporteren relatief vaak dergelijke beperkingen. Dit geldt het sterkst voor (jongere) vrouwen. Het CBS bevestigt een gezonde levensverwachting (bij geboorte) van Nederlandse vrouwen van 57,8 jaar en deze ligt duidelijk onder het EU-gemiddelde van 64,2 jaar! 

De laagste gezonde levensverwachting van vrouwen in de EU ligt op 54,9 jaar in Letland. De hoogste is maar liefst 73,3 jaar en is weggelegd voor de Zweedse vrouwen. 

Foto van Wellness Galery via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads