De buitenlandregeling is een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid en aangesloten landen met betrekking tot medische zorg en de vergoeding in het buitenland. De regeling is bedoeld voor Nederlanders die een uitkering of pensioen in Nederland ontvangen maar in het buitenland wonen. Ook kan de regeling van toepassing zijn op grensarbeiders: Nederlanders die in België of Duitsland wonen maar in Nederland werken.

Het CAK is in Nederland belast met de administratie van de ziektekosten voor mensen die onder deze buitenlandregeling vallen. Om dus gebruik te kunnen blijven maken van je ziektekostenverzekering in het buitenland zal het CAK dit administratief voor je regelen. Een  zogeheten “verdragsbijdrage” zal in de meeste gevallen direct van het pensioen/uitkering worden ingehouden. Je kan op de website van het CAK zelf de hoogte van jouw bijdrage uitrekenen.

Als je gaat verhuizen naar een land dat geen verdragsland is, is het zaak uitgebreide informatie in te winnen bij de verzekeraar en te informeren naar een ziektekostenverzekering in het land van bestemming.

Foto van Andrea Piacquadio via Pexels

© 2024 Grenzenloos - Design & realisatie door Webheads